Kezdőlap Jelöltjeink Céljaink Videók Kapcsolat

PROGRESSZÍV KAMARA

dr. Bálint Szilvia

Jelölések

  • Főtitkár
  • Titkár
  • MÜK Küldöttgyűlés tagja

Praxistámogatás egységes ügyvitellel

Mi egyéni ügyvédek, egyszemélyes vagy kis létszámú irodákban dolgozók az utóbbi időben nagyon magukra vagyunk hagyva a napi munkavégzésünk során.

Édesapám, aki szintén ügyvéd volt, egy ügyvédi tényállással szinte teljesítette az adminisztratív kötelezettségeit, nekünk ma már megszámlálhatatlan feladatunk van egy megbízás elvállalásakor és teljesítésekor, ami az igazi, szép ügyvédi munka elől veszi el az időt. Az elmúlt 16 évben, amit a kamarában töltöttem, rengeteg kolléga keresett meg napi problémáival, ezek között a leghangsúlyosabb az volt, hogy elvesznek az adminisztrációs kötelezettségek, feleslegesnek tűnő feladatok tengerében.

A többi hivatásrend tagjai (bírák, közjegyzők, végrehajtók) szoftvereket, mintákat, hasznos felületeket kapnak. Nálunk is elkezdődött ez korábban, de az utóbbi ciklusban megtorpant. Emlékezzünk vissza pl. az ellenjegyzési tájékoztatóra, amely magas színvonalon szedte össze a kapcsolódó szabályokat, emellett segített azok értelmezésében.

A praxisokat ugyanúgy támogatni kell, ahogy mi támogatjuk az ügyfeleinket és képviseljük az érdekeiket. A kamara kiemelt feladata kell legyen a praxisok támogatása, terheik csökkentése. Meg kell teremtenünk egy olyan környezetet a kollégák számára, amellyel a hétköznapokban sokkal gyorsabban és sokkal rutinosabban fognak tudni dolgozni.

Horváth Lóránt elnöki programjában szerepel az egységes ügyvédi ügyviteli rendszer. Legyen egy praxisteher csökkentő program, amely ellenőriz helyettünk mindent a nyilvántartásokban, pl. hogy az ügyfelünk eltiltás alatt áll-e, JÜB-öljön, kérdezze le a tényleges tulajdonost, töltse ki a szükséges adatlapokat, teljesítse a pmt-s vagy letétbejelentési kötelezettségünket, kezelje a határidőket, készítsen elő a selejtezésre, segítse az adatkezelésünket, elektronikus ügyintézésünket.

Ahhoz, hogy a kollégák hatékonyan tudjanak dolgozni, olyan rendszert kell adnunk a számukra, amely kapcsolódik a közigazgatási nyilvántartásokhoz, külső adatbázisokhoz és ezekből a megfelelő adatokat integrálni tudja az ügyfél nevének és személyes adatainak beírása után, majd a szükséges adatokat folyamatosan karban is tartja.

Ezen rendszer megismertetése és felhasználói oktatása is elengedhetetlen, de nemcsak a kis praxisoknak, hanem a nagyobb irodák ügyvédasszisztensei számára is.

Ha ezt az integrált rendszert és oktatását meg tudjuk valósítani, akkor egy olyan szolgáltatást tudunk nyújtani a kollégáknak, amivel rettenetesen sok időt meg tudnak spórolni.

Horváth Lóránt programjának az egyik fontos eleme a praxistámogatás, és én abban szeretnék a partnere lenni, hogy ezt meg tudja valósítani.

Bemutatkozás

Egy ügyvéddinasztia harmadik generációjához tartozom, nagyapám és édesapám is ügyvédek voltak.

Középiskolai tanulmányaimat a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnáziumban végeztem, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomáztam. A Budapesti 4. sz. Ügyvédi Irodában voltam ügyvédjelölt édesapám, dr. Bálint Ákos György mellett. 1995-től vagyok a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, jelenleg egyéni ügyvéd, a Budapesti 4. sz. Ügyvédi Társulás vezetője.

2006. óta veszek részt a Budapesti Ügyvédi Kamara munkájában, ahol 4 évig a Felvételi Bizottság tagja voltam, majd 2010-től a mai napig a Kamara titkára és az elnökség tagja. 2014-ben a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülésének, valamint a MÜK Szakmai Bizottságának tagjává is megválasztottak. A MÜK Elnöke kijelölése alapján 2015-2016-ban – átmeneti ideig – elláttam a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkári teendőit. 2018-tól a MÜK Elnökségének és Küldöttgyűlésének tagja is vagyok.

2017. óta egy társkamarának, a Magyar Orvosi Kamara Diplomások Területi Szervezetének ügyviteli vezetői tisztségét is ellátom. A kamarai miliő a második otthonom.

2021-ben a MÜBSE Kárrendezési Bizottsága tagja és az Igazgatótanács póttagja lettem.

Közéleti szerepvállalásom körében 2019. óta az Ügyvédek Lapja rovatvezetőjeként is dolgozom. Emellett a Magyar Ügyvédnők Egyesületének tagja vagyok. Közel egy évtizedig egy jogvédő irodában a jogsegélyszolgálat munkáját is segítettem.

1996. májusában a BÜK Elnökségétől Dr. Nagy Judit Emlékalapítvány díjat kaptam. 2013. márciusában a BÜK akkori Főtitkára, dr. Kiss Pál elismerő oklevelet és emlékgyűrűt adományozott a részemre. 2014. februárjában a BÜK Eötvös Károly díjjal tüntetett ki. 2014. novemberében a MÜK “Kiváló ügyvédi munkáért” kitüntető címet adott át a részemre.

Ügyvédi munkámat elsősorban hivatásnak, mások szolgálatának tekintem. Hitvallásom Szophoklész szavaival fogalmaztam meg: “Az igazság mindig a legerősebb érv”.

Gyermekeim: Dániel 17 éves, Laura 10 éves.