Kezdőlap Jelöltjeink Céljaink Videók Kapcsolat

PROGRESSZÍV KAMARA

dr. Berta Alíz

Jelölések

  • Elnökségi tag
  • Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága tagja

Nemzetközi kapcsolatok

A kamarai nemzetközi kapcsolatok ápolása mind a Magyar Ügyvédi Kamara, mind pedig a Budapesti Ügyvédi Kamara által nagyon kiterjedt. Viszont ahogy olvastam a beszámolókat, illetőleg az eddigi programokat és tevékenységeket, az csupán kamarai szintre korlátozódik. Az én elképzelésem az, hogy miután a kamara egy érdekképviseleti szerv, le kellene bontanunk a nemzetközi kapcsolatok alakítását az egyén szintjére. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy a magyar ügyvédek integrációját a nemzetközi környezetbe akár a már kint praktizáló elsődlegesen nyilvánvalóan magyar ügyvédek hazai becsatornázását elősegítjük, elképzelhetőnek tartok egy olyan információs bázist kialakítását, ahol ügyvéd ügyvéddel kapcsolatot tart fenn és konzultálni tud. A szakmai fórumokon való jelenlétet nagyon fontosnak tartom, de sajnálatosan egyelőre ez is kamarai szintre korlátozódik. Azt gondolom, hogy a tagság számára elérhetővé kell tenni az uniós gyakorlat, a jogszabályok megismerését és a közvetlen kommunikációt a külföldön dolgozó kollégákkal.

Bemutatkozás

Berta Aliz vagyok, 2009. óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Az elmúlt két ciklusban az Oktatási Bizottság tagjaként vállalok aktív szerepet a kamarai közéletben és munkában. 

A Bizottságban töltött időszak alatt részt vettem az ügyvédjelölti képzés reformjában, az Ügyvédakadémia megalapításában. A más pályáról érkezők számára tartott oktatás sorozat, valamint az európai közösségi jogászok adaptációs képzése a Kamarához újonnan csatlakozó kollégák hatékony integrálását volt hivatott szolgálni az ügyvédi hivatás alapvető szabályaival kapcsolatos információk átadása útján. Ennek során a tananyag összeállításában, az oktatók felkérésében és értékelésében, az ügyvédjelöltek vizsgáztatásában, új képzési módszerek és tematika kialakításában vettem részt. 

Az Ügyvédakadémia létrehozásával egy olyan tudásközpont alakult ki, ahol a kollégák kötetlen szakmai fórumon hatékony segítséget kaphattak egy-egy jogterület tételes szabályainak, gyakorlati kérdéseinek áttekintésében és megvitatásában. Az Ügyvédakadémia tapasztalatai nagyban hozzásegítették a Magyar Ügyvédi Kamarát a kötelező ügyvédtovábbképzés szabályrendszerének kidolgozásához és az oktatás lebonyolításához. A COVID világjárvány sajnos gátat vetett az élő előadásoknak, azonban lehetőséget teremtett az e-learning rendszer tesztelésére, majd a kreditrendszer online lebonyolítására.

Hiszem, hogy az Európai Unió tagjaként Magyarországon valamennyi hivatásrend fő feladatai közé tartozik tagjainak megismertetése a nemzetközi környezettel, az  integráció elősegítése, a külföldi tapasztalatok hazai gyakorlatba történő beillesztése. 

Az elmúlt évek eseményei olyan kihívások elé állították a jogalkotás és a jogalkalmazás teljes spektrumát, mely kihívásokkal kizárólag hazai tapasztalatok alapján megbirkózni nem lehet. A külföldi szervezetekkel és a Magyarország területén kívül praktizáló kollégákkal történő együttműködés és információcsere ma fontosabb, mint valaha. A hazánkon kívüli kamarák szabályozási és érdekképviseleti rendszerének tanulmányozása, a számunkra hasznos elemek átültetése gyakorlatunkba nem csupán időszerű, de a kollégák által megfogalmazott igények alapján szükséges is. 

Több nemzetközi cégcsoport jogi vezetőjeként figyelhettem meg a relokációt végrehajtott, nemzetközi környezetben dolgozó kollégáink tapasztalatait, együttműködésre való igényét illetve segítőkészségét bármilyen külföldi vonatkozású ügylet esetén. Ezen együttműködés szervezett keretrendszerének megerősítése mind a hazai, mind a külföldön élő ügyvédek számára versenyelőnyt jelent.

Biztos vagyok benne, hogy a munkám során, valamint az Oktatási Bizottság tagjaként szerzett tapasztalataimat a Nemzetközi Bizottság tagjaként kamatoztatni tudom, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjainak külföldi fórumokon történő megnyilatkozási- éskonzultációs lehetőségeinek, valamint nemzetközi fórumokhoz történő csatlakozásának elősegítése útján. 

Vezetőként szerzett tapasztalataim álláspontom szerint alkalmassá tesznek arra, hogy az Elnökség tagjaként segíthessem a Budapesti Ügyvédi Kamara munkáját.