Kezdőlap Jelöltjeink Céljaink Videók Kapcsolat

PROGRESSZÍV KAMARA

dr. Kománovics Ibolya

Jelölések

  • Elnökhelyettes
  • Elnökségi tag
  • MÜK Küldöttgyűlés tagja

Határozott érdekképviselet

Abban az esetben, ha a választásokon a megfelelő számú szavazatot megkapnám, a következő négy évben elnökhelyettesként kiemelt feladatomnak tekinteném a budapesti ügyvédek érdekképviseletének erősítését.

Mivel a Budapesti Ügyvédi Kamara nagyon nagy létszámú, az ügyvédi kar sokszínű, ezért sokfajta érdek létezik a Kamarán belül. Elsődlegesen egy tanulmány keretében fel kellene mérni, hogy mik ezek az érdekek, a felmérés eredménye alapján meg kellene határozni az érdekérvényesítés sorrendjét. Elkerülhetetlen e körben foglalkozni azzal, hogy az ügyvédség jobban tudja hallatni a hangját a jogalkotás során, nagyobb figyelmet kapjon a jogszabály tervezetek, vagy már hatályban lévő jogszabályok igazságszolgáltatási hatásának elemzésekor, hatékony együttműködés legyen kamarai szinten különböző hatóságokkal, mint NAV, Földhivatalok.

Dolgozzuk ki az ügyvédeket sújtó adminisztratív terhek ésszerű csökkentését, különös tekintettel arra, hogy nagy számban tevékenykednek ügyvédek a karban úgy, hogy nem rendelkeznek adminisztratív segítséggel.

Szükségesnek tartanám visszaállítani a bírókkal történő közvetlen kapcsolatfelvételt - természetesen indokolt esetben, és korlátozott keretek között.

Számos más terület vár megoldásra, ezek feltérképezését szolgálná a tanulmány elkészítése.

Horváth Lóránt elnökjelölt programjának az egyik meghatározó eleme az érdekérvényesítés erősítése, megválasztásom esetén ezen a területen tudnám a leghatékonyabban támogatni elnöki munkáját.

Bemutatkozás

1987-ben szereztem diplomát a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, majd 1989-ben szakvizsgáztam. A szakvizsga megszerzését követően jogtanácsosi munkakörben dolgoztam a Hídépítő Vállalatnál Jogi Osztályvezető helyettesként. A rendszerváltás után 1991. december 17-én felvételt nyertem a Budapesti Ügyvédi Kamarába, egyéni ügyvédként a 12. sz. Ügyvédi Irodában, Dr. Bárándy György ügyvéd mellett kezdtem meg ügyvédi tevékenységemet. Részt vettem az Állami Vagyonügynökség megbízásából a Pannonia és Hungarhotels Szállodalánc privatizációjában. 1993. január 2-án négy kollegával megalapítottuk, és megnyitottuk a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodát, amelynek 11 éven keresztül tulajdonosa/ tagja voltam.

2002-ben a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének közgyűlése elnökségi tagnak választott meg, amely tisztséget azóta is folyamatosan betöltöm.  

2004 július 1-én önálló irodát alapítottam saját név alatt, majd a Kománovics Ügyvédi Iroda megszüntetését határoztam el 2022. augusztus 31. napján, ezt követően 2022. szeptember 1-től egyéni ügyvédként folytatom az ügyvédi tevékenységemet.

2008-2010 között a Budapesti Ügyvédi Kamarában dr. Kiss Pál akkori titkár mellett kamarai ellenőr voltam.

2010-ben a Budapesti Ügyvédi Kamara tisztségviselőinek választásakor a Választási Bizottság titkáraként a választást követően az ott szerzett tapasztalataim alapján módosítási javaslatot terjesztettem elő a Választási Szabályzat módosításával kapcsolatban.

2011-től a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületében az elnökségi (ma Igazgatótanácsi) tagság mellett ellátom az ügyvédek ellen indult kártérítési ügyek elbírálásával foglalkozó Szolgáltatási (jelenleg Kárrendezési) Bizottság elnöki tisztségét.

E tisztség elvállalását követően 2013. decemberben előterjesztést tettem a Biztosító Egyesület vezető szerve felé az ügyvédek érdekeit képviselő újítások kidolgozására, mint a fogadó óra bevezetése azoknak az ügyvédeknek, akik ellen kártérítési igényt jelentettek be, szakmai anyagok összeállítására a leggyakrabban előforduló ügyvédeket érintő kártérítési ügyekről, és beavatkozói jogi képviselet biztosítására azoknak az ügyvédeknek, akik ellen ügyvédi műhiba miatt kártérítési per indul.

2014-től a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségi tagja vagyok, 2014-től 2018-ig a Budapesti Ügyvédi Kamarában működő Szociális és Jóléti Bizottság elnöke,  és  a Magyar Ügyvédi Kamara Szakmai Bizottságának delegált tagja  voltam.

2020-tól az egyik szerzője/szerkesztője vagyok a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesület honlapján hozzáférhető akkreditált kreditpontszerző szakmai anyagoknak. 

2014-ben a Budapesti Ügyvédi Kamara Eötvös Károly díjat, 2016-ban a Magyar Ügyvédi Kamara Ügyvédségért -Pro Collegio Advocatorum díjat adományozott munkásságomért.