Kezdőlap Jelöltjeink Céljaink Videók Kapcsolat

PROGRESSZÍV KAMARA

dr. Sándor István

Jelölések

  • Elnökhelyettes
  • Elnökségi tag
  • MÜK Küldöttgyűlés tagja

Az oktatási reform

Az ügyvédi hivatás magas színvonalon űzve olyan, mint a művészet. Könnyebbség a művészettől eltérően, hogy a művészet valamilyen esztétikai értéket hordoz magában pusztán, az ügyvédi hivatás mindig valamilyen célirányos tevékenységet jelent. Ez a jogkeresők, az ügyfelek érdekeinek a védelmét és a megfelelő jogalkalmazást jelenti. Ahhoz, hogy az ügyvéd a szakmáját magas szinten tudja folytatni, a legfontosabb tőkéje a tudás megszerzése.

Amikor az oktatásról beszélünk fel kell tárnunk azokat a forrásokat, amelyek használható tudást képesek nyújtani az ügyvédek számára és ezt megfelelő módon tudják közvetíteni. A folyamat nem egyirányú, hanem párbeszédet feltételez, amelybe be kell tudnunk csatornázni azokat az igényeket, témaköröket, amelyek érdeklődésre tartanak számot. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megtartjuk a régiből azt, ami jó, de folyamatosan szemlézzük, hogy hol szükséges változtatnunk. Figyeljük a külföldi folyamatokat, adaptáljuk őket a magyar környezetbe, illetve vizsgáljuk meg azokat a további tényezőket, amelyek hiányoznak a jelenlegi oktatási rendszerünkből. Fontos az interaktivitás, hogy a tagjaink folyamatosan jelezni tudják számunkra az igényeiket, amelyekre a kamara megfelelően tudjon reagálni, szakértőket tudjon bevonni. A jelenlegi poroszos jellegű oktatás helyett inkább egy valóban konzultatív jellegű támogatást kellene nyújtanunk az ügyvédek számára.

Bemutatkozás

1970-ben született Vácon és ott végezte a gimnáziumi tanulmányait is angol tagozatos osztályban. Jogász diplomáját 1995-ben, míg politológus diplomáját 1997-ben szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1998-ban szakvizsgázott és azóta megszakítás nélkül ügyvédi tevékenységet folytat a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Irodában, amely irodának vezetője is.

Jelenleg az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, mellett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi magántanára. Az ELTE ÁJK Doktori Iskolájában doktori (PhD) címet szerzett 2004-ben, majd habilitált doktori (Dr. habil.) címet 2014-ben. A Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc) címet 2019-ben szerezte meg.

Hazai és külföldi rendezésű tudományos és szakmai konferenciákon tartott előadásainak száma meghaladja a százat, illetve tudományos és szakmai közleményei száma több, mint háromszáz. Publikációi elsősorban a polgári jog egyes tárgyköreivel, a társasági joggal, a bizalmi vagyonkezeléssel, a szerződések érvénytelenségével, a fogyasztóvédelemmel, a római joggal és a jogtörténettel, valamint az ügyvédi hivatással összefüggő kérdésekkel (ügyvédi felelősség) foglalkoznak.

Tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának, a Belügyi Szemle szerkesztőbizottságának, a Polgári Jog szerkesztőbizottságának, a Magyar Jogász Egyletnek, a FIDE Magyar Tagozat Egyesületnek, a Magyar Politikatudományi Társaságnak, a Magánjogot Oktatók Egyesületének, a Magyar-Német Jogász Egyesületnek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekciójának. Tagja továbbá a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának. Az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságában cenzorként tevékenykedik. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság ajánlási listán szereplő aktív választottbíró. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatok tudományterületi szakértője. Elnöke a STEP Hungary – Magyarországi Bizalmi Vagyonkezelők és Örökléssel Foglalkozó Szakembere Egyesületének és a Szladits Károly Emlékbizottságnak. Tagja a The International Academy of Estate and Trust Law (San Francisco), International Bar Association (London), Global Research Institute for Business Academics (Melbourne), Selden Society (London), Interlegal (Genf), Society of Trust and Estate Practitiones (STEP, London).

Jogszabályok előkészítések kapcsán részt vett a szakértői bizottságok munkájában, így az új Ptk. kodifikációja során a „Dologi jogi“ munkacsoport titkára volt 1998 és 2002 között, és a „Jogi személyek“ munkacsoport tagja volt 2010 és 2012 között. Az új Polgári Perrendtartás kodifikációja során a „Képviselet“ munkacsoport tagja volt 2015-ben. Az új Polgári Törvénykönyv és a 2014. évi XV. törvény (Bvktv.) bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó részeinek módosítását előkészítő munkacsoport tagja volt 2017-ben.

Tudományos, szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült 2017-ben, 2021-ben a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Díjában, és Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díjában 2022-ben.